Uysal, Savaşkan ailesi tarafından 1959 yılında Ankara Büyük Sanayi’de kuruldu. Bizler için, sanayileşmenin yeni yeni başladığı yıllarda Başkent’te üretime dayalı ticarete girmek, çok önemli bir fırsattı.

Ülkemizin başlıca sanayi kuruluşları ile ticaret yapmak, çok değerli birikim ve tecrübelere sahip olmaktan başka, üretimin öneminin de farkına varmamızı sağladı.Değişen şartlar ve ihtiyaçlar karşısında kendimizi yenileme ve piyasa şartlrtına ayak uydurma gayemiz, bizi üretime teşvik etti. 80’li yıllarda İstanbul’da başladığımız otomotiv yan sanayii üretim tecrübemiz, çok sayıda sektörden, bize güvenen müşterilerimiz sayesinde, birçok alanda başarılı olmamızı sağladı.

Bu başarı, bizi, yüksek teknolojiyi de kullandığımız Sac işleme ve şekillendirme bölümümüzü oluşturmaya yöneltti.Hizmet ettiğimiz 20’ye yakın sektör içerisinde, ısıtma soğutma, enerji, petrokimya, gemi inşa ve savunma sanayii sayılabilir.Kurulduğumuz ilk günden bugüne dek, müşterilerimizden çalışanlarımıza kadar, tüm paydaşlarımıza olan sorumluluğumuzun daima bilinince olduk.

Kurucumuz Salih Kemal Savaşkan’ın dürüstlük, vicdan ve onura dayalı ilkelerinden hiçbir zaman ayrılmadık. Bizler, bu ilkelerin, değeri ölçülemez sermayemiz olduğunu ondan öğrendik.Yıllardan bu yana iş birliğimizi sürdürdüğümüz müşterilerimiz ile, çalışanlarımızın gayreti ve sadakati sayesinde, adım adım ilerlerdik.Altmış yılı aşkın süredir iş hayatında olmak, bize, insana ve teknolojiye yatırım yapmanın önemini öğretti.

Eğitilmiş ve kurum kültürünü özümsemiş çalışanlarımız, değişen ekonomik ve teknik şartlara kolaylıkla ayak uydurmuş, şirketimizi kendi ölçeğinde çok az firmanın ulaşabileceği kurumsallığa eriştirmiştir. Çok çeşitli sektörlere sayısız mamul üretmemiz, sektörler arası bilgi ve yöntem paylaşımına imkân tanımıştır. Bu tecrübeler uzun dönem hedefimiz olan “konusunda küresel bir değer olma” yolunda en çok faydalandığımız kaynaklardır.